Nut laboratori

NUT Laboratori neix per donar una necessitat el mercat. Aquesta necessitat és la de rejovenir els laboratoris.