Identitat corporativa

Creació de postals de Nadal relacionades amb la meva identitat corporativa