Infinite stories

Creació de la imatge corporativa de la marca Infinita Stories. Dedicada a la fotografia infantil.