Hospital Plató de 

Dinamització de les xarxes socials d'Hospital Plató (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin)